Nie masz konta? Zarejestruj się | Zaloguj się

Aktualności

Poszukiwany Redaktor / Moderator portalu

2010-03-01

Firma Kamerados sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

01.03.2010: Do realizacji projektu „Stworzenie i aplikacji wirtualnego konsultanta ślubnego, umożliwiającego kompleksowe zaplanowanie i zorganizowanie ślubu/wesela’’ realizowanego w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 w okresie od 01.04.2010 do 31.08.2011

Poszukujemy Redaktora / moderatora portalu do zadań którego będzie należało wykonywanie działań redakcyjnych i moderowania portalu. Zleceniobiorca będzie pracował jako prac redaktora / moderatora portalu w ramach projektu stworzenia aplikacji wirtualnego konsultanta ślubnego, umożliwiającej kompleksowe zaplanowanie i organizacja wesela.

Szczegółowe zadania

· Przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej portalu,

· Przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej narzędzi e-organizatora ślubnego,

· Przygotowanie testów portalu,

· Przygotowanie testów narzędzi e-organizatora ślubnego,

· Bieżące redagowanie treści forum portalu konsultanta ślubnego,

· Moderowanie zawartości portalu konsultanta ślubnego,

Termin, miejsce i sposób składania ofert: oferta dla punktów powinna zostać dostarczona w terminie do 15.03.2010 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jacek.rakoczy@camerados.pl lub do siedziby firmy. Oferty dostarczone w inny sposób lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Okres ważności oferty (związania ceną): 2 lata

Oferty należy składać w postaci formularza osobowego (w załączeniu)

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Kryteria oceny ofert:

· Cena – 80%

· Doświadczenie – 20%

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zamkną w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.


Załącznik osobowy

Imię Nazwisko

Adres zamieszkania

e-mail, telefon

Data Urodzenia

Wykształcenie

Umiejętności personalne adekwatne do wykonania prac


Znajomość technik komputerowych

Znajomość języków

Datę sporządzenia oferty

Termin ważności oferty

Oczekiwane wynagrodzenie brutto za miesiąc pracy

Cofnij

Firma Kamerados Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
facebook