Nie masz konta? Zarejestruj się | Zaloguj się

Chi siamo

La Società Kamerados Sp. z o.o. ha firmato un accordo per la realizzazione della Misura 8.1 del Programma Operativo Economia Innovativa. Il progetto sarà co-finanziato dall'Unione Europea, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Il progetto di ‘Creare un’applicazione del consulente virtuale che permetta di pianificare e di organizzare un matrimonio /nozze’ sarà co-finanziato dall'Unione Europea, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Il 19.10.2011 la società Kamerados Sp. z oo. ha firmato un accordo per la realizzazione della prima fase della Misura 6.1 del Programma Operativo Economia Innovativa 2007-2013. Il progetto sarà co-finanziato dall'Unione Europea dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

La Società Kamerados Sp. z o.o. realizza un progetto nell’ambito della Misura 6.1 del Programma Operativo Economia Innovativa 2007-2013. Il progetto co-finanziato dall'Unione Europea, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Sovvenzioni per le innovazioni. Investiamo nel Vostro futuro.

Firma Kamerados Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.