Nie masz konta? Zarejestruj się | Zaloguj się

Wykaz kościołów

Lp.
Nazwa kościoła
Podstawa prawna działania
Adres siedziby
Tytuł i nazwisko osoby kierującej
I
Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej
obrządek łaciński


Konkordat
między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.
(Dz. U. Nr 51, poz. 318),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn zm.).
Skwer Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawatel.
(022) 838-92-51
(022) 635-52-53
(022) 531-71-00
Metropolita Przemyski Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Abp Józef MichalikKościół Katolicki   w Rzeczypospolitej Polskiej
obrządek greckokatolicki (bizantyjsko-ukraiński)
ul. Basztowa 13
37-700 Przemyśl
tel.
(016) 678 78 68
Metropolita obrządku grecko-katolickiego
Abp Przemysko-Warszawski
Jan Martyniak
Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej
obrządek ormiański
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa

tel.
(022) 531 72 00
Arcybiskup Metropolita
Warszawski
Ordynariusz wiernych pozbawionych ordynariusza własnego obrządku
Abp Kazimierz Nycz
(Parafia bizantyjsko-słowiańska w Kostomłotach podporządkowana władzy delegowanej ordynariusza siedleckiego, Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego)
Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej
obrządek bizantyjsko-słowiański
II
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
(Dz. U. Nr 66, poz. 287).
Al. Solidarności 52
03-402 Warszawa
tel. (022) 619-08-86
Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski,
Zwierzchnik Kościoła,
Przewodniczący Soboru Biskupów Abp Sawa
III
Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 73, poz. 324).
Al. Solidarności 76a
00-145 Warszawa
tel. (022) 831-45-22
Prezes Konsystorza
dr Witold Brodziński
IV
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 73, poz. 323).
ul. Miodowa 21
00-246 Warszawa
tel. (022) 887-02-00
Prezes Konsystorza Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec
V
Kościół Ewangelicko- Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko- -Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 97, poz. 479).
ul. Mokotowska 12
00-561 Warszawa
tel. (022) 628-53-28
Zwierzchnik Kościoła
ks. bp Edward Puślecki
VI
Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 41, poz. 253).
ul. Kazimierza Wielkiego 27
09-400 Płock
tel. (024) 262-30-86
Biskup Naczelny Kościoła
ks. Michał Remigiusz Jabłoński
VII
Kościół Katolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
(DZ. U. Nr 41, poz. 252).
Felicjanów k/ Płocka
09-470 Bodzanów
tel. (024) 260-70-10
Przewodnicząca Rady Przełożonych Kościoła
Biskupka Damiana Szulgowicz
VIII
Wschodni Kościół Staroobrzędowy, nie posiadający hierarchji duchownej
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej.
(Dz. U. Nr 38, poz. 363 z 1928 r.).
ul. Sejneńska 37a
16-400 Suwałki
tel. (087) 56-30-554
56-73-167
Przewodniczący
Naczelnej Rady
Mieczysław Kapłanow
IX
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 30, poz. 240 z 1936 r.).
ul.Grzybowa 42
15-052 Białystok
tel. (085) 664 35 16
Mufti Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
Tomasz Miśkiewicz
X
Karaimski Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 30, poz. 241 z 1936 r.).
ul. Newtona 9
01-482 Warszawa
tel. (022) 665-71-36
666-88-22
Przewodniczący Zarządu Związku
prof. dr hab. Szymon Pilecki
XI
Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 97, poz. 482).
ul. Balonowa 7
02-635 Warszawa
tel. (022) 848-52-59
848-07-51
Zwierzchnik Kościoła, Przewodniczący Rady Synodalnej
Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański
XII
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 97, poz. 481).
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
tel. (022) 3131431
Przewodniczący Kościoła
Pastor Paweł Lazar
XIII
Kościół Chrześcijan Baptystów
w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 97, poz. 480).
ul. Waliców 25
00-865 Warszawa
tel. (022) 624-27-83
Przewodniczący Rady Kościoła Prezbiter Kościoła
Gustaw Cieślar
XIV
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 41, poz. 251).
ul. Twarda 6
00-950 Warszawa
tel. (022) 620-43-24
Przewodniczący Zarządu
Piotr Kadlčik
XV
Kościół Zielonoświątkowy
w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. Nr 41, poz. 254).
ul. Sienna 68/70
00-825 Warszawa
tel. (022) 624-85-75
Prezbiter Naczelny Przewodniczący Naczelnej Rady Kościoła
ks. bp Marek Kamiński


Komentarze

Brak komentarzy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.

Firma Kamerados Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
facebook