Nie masz konta? Zarejestruj się | Zaloguj się

Ślub konkordatowy

Już od ponad 10 lat można w Polsce zawierać małżeństwo konkordatowe tzn. małżeństwo kanoniczne. Jest jednocześnie ceremonia religijną oraz aktem prawnym.

Oto kilka najważniejszych wskazówek:para5

Dokumenty:
 • Dowody osobiste,
 • Metryki chrztu,
 • Świadectwa nauki religii,
 • Zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczenia zawarcia związku małżeńskiego,
 • Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich,
 • Potwierdzenie odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
 • Zaświadczenie o spowiedzi. 

Krok po kroku:

 • Jako miejsce załatwienia spraw przedślubnych należy wybrać parafię panny młodej lub pana młodego (1 rok lub 6 miesięcy przed wybraną datą ślubu), 
 • Na trzy miesiące przed ustalona datą przyszli małżonkowie wybierają się do duszpasterza w celu przedstawienia dokumentów potrzebnych do sporządzenia protokołu przedślubnego (dowód osobisty, świadectwa chrztu, wdowcy przedstawiają świadectwa zgonu zmarłego współmałżonka)
 • Ksiądz po przeprowadzeniu rozmowy sporządza na formularzu urzędowym protokół, w którym uzasadnia czy nie zachodzą między przyszłymi małżonkami kanoniczne przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego. 
 • Ustalanie wstępnie terminu ślubu, a następnie 10 spotkań katechezy przedmałżeńskiej oraz spotkania w parafialnej poradni rodzinnej.
 • Należy przystąpić do sakramentu pokuty dwukrotnie. Przed zawarciem małżeństwa wygłaszane są zapowiedzi w parafiach narzeczonych. 
 • Akt zawarcia małżeństwa podpisywany jest w kancelarii parafii.
 • Razem ze świadkami młoda para musi przedstawić zaświadczenia o spowiedzi. 
 • Przyszli małżonkowie składają podpisy potwierdzające wolę wywarcia skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego. 
 • Po ceremonii duchowny złoży swój podpis. Ksiądz zobowiązany jest powiadomić USC o fakcie zawarcia przez was związku małżeńskiego.


Komentarze

Brak komentarzy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.

Firma Kamerados Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
facebook